Welkom bij Booxcel

welkom bij Booxcel


Booxcel is een combinatie van 'books' en 'excel'.

Bij Booxcel zijn HBO-boeken verkrijgbaar over bedrijfseconomische onderwerpen.